Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" obecně > Typy uživatelů aplikace >

Seznam uložených návrhů

 

Zpět    O úroveň výš

  Print 

 

Na této stránce jsou zobrazeny seznamy Vámi uložených pojmenovaných návrhů a návrhů, které jste založili, ale neuložili jako pojmenované. Druhý případ si zaslouží vysvětlení. Aplikace ukládá návrh na vklad častěji, než jen při kliknutí na ikonku  v záhlaví aplikace (Ukládání údajů při práci na návrhu). Dělá to proto, aby eliminovala nebezpečí ztráty dat, ať už z jakéhokoliv důvodu. Proto pokud neuložíte návrh sami, udělá to aplikace za Vás a prozatím má pojmenován návrh svým názvem. V druhé tabulce pak můžete vidět takto uložené návrhy.

 

Přihlášený uživatel rovněž může otevřít libovolný anonymní návrh (musí samozřejmě znát jeho kód a heslo) a převzít ho tak do své "správy" - pojmenovat ho a uložit do svých návrhů. K tomu slouží tlačítko Otevřít uložený anonymní návrh.

 

Vyhledání konkrétního uloženého návrhu

 

Moje uložené návrhy

Návrhy jsou uchovávány v databázi pouze omezenou dobu (doba omezení je uvedena v nadpisu tabulky). Níže je uveden příklad tabulky, skutečnou dobu, po kterou jsou automaticky uložené návrhy uloženy, uvidíte v aplikaci.

 

 

Položky filtru:

ID - jedinečný identifikátor návrhu. Využívá se pro vyhledání jednoho konkrétního návrhu na vklad, u kterého známe ID. ID je u otevřeného návrhu viditelné v zápatí stránky vpravo.

Název - slouží k vyhledání návrhu podle jeho názvu; nemusíte dbát na velká písmena, ale na diakritiku ano.

 

Tlačítko Vymazat filtr vymaže obsah všech políček filtru.

Tlačítko Vyhledat vyhledá v uložených návrzích podle kritérií zadaných ve filtru.

 

Popis sloupců v tabulce "Moje uložené návrhy":

Název - uživatelem zadaný název uloženého návrhu na vklad

Scénář - typ scénáře uloženého návrhu

Datum a čas uložení - datum a čas posledního uložení návrhu

ID - jednoznačný identifikátor návrhu na vklad, který slouží k identifikaci návrhu v případě podpory uživatele ze servisního centra

Jméno uživatele - jméno uživatele, který vlastní návrh na vklad. Vlastnictví návrhu se projevuje tak, že vlastník vidí daný návrh v seznamu svých uložených návrhů.

Akce - kliknutím na ikonku: 

           otevřete uložený návrh na vklad,

           předáte vlastnictví návrhu na vklad jinému uživateli. Nový vlastník nesmí mít ve svém seznamu návrh se stejným názvem. Pokud chcete návrh předat uživateli vedenému v DP, nemusíte zadávat prefix DP (viz obrázek nahoře, kde je jméno uživatele DP_notar1). Jinými slovy, je jedno, jestli do jména uživatele, kterému návrh předáváte, napíšete například "DP_notar1" nebo "notar1". Pokud chcete návrh předat uživateli vedenému v systému identity občana (viz Přihlašování do aplikace), musíte zadat uživatelské jméno i s prefixem NIA.

           stáhnete poslední verzi PDF návrhu na vklad,

           stáhnete obsah návrhu na vklad ve formátu XML. XML soubor je možné použít jako vstup pro webovou službu návrhu na vklad.

 

Označovací pole "Jen moje" za nadpisem "Moje uložené návrhy" se objevuje jen pro uživatele přihlášené pomocí účtu DP a omezuje seznam na návrhy, které jsou ve vlastnictví pouze přihlášeného uživatele. Pokud zatržení označovacího pole zrušíte, objeví se v seznamu i návrhy, které jsou ve vlastnictví uživatelů patřících pod stejný zákaznický DP účet jako právě přihlášený uživatel. Můžete pak vidět například návrhy, které patří kolegům v kanceláři.

 

Označovací políčka v levém sloupci slouží ve spojení s tlačítkem Vymazat označené ke smazání vybraných návrhů ze seznamu.

 

Tabulka je seřazena podle data a času od nejmladšího k nejstaršímu, lze ji seřadit i podle ID návrhu (ikonka ).

 

Automaticky uložené návrhy

Tyto návrhy jsou uchovávány v databázi pouze omezenou dobu (doba omezení je uvedena v nadpisu tabulky). Níže je uveden příklad tabulky, skutečnou dobu, po kterou jsou automaticky uložené návrhy uloženy, uvidíte v aplikaci.

 

 

Tabulka má stejné sloupce jako výše uvedená tabulka se seznamem uživatelem uložených návrhů (kromě sloupce "Název"), včetně řazení záznamů. Tato tabulka Vám může pomoci zachránit data, nebo pokračovat v návrhu v případě, kdy jste nestačili návrh uložit a pojmenovat, a aplikace z jakéhokoliv důvodu přestala fungovat (zavřeli jste prohlížeč, prohlížeč přestal reagovat, přerušilo se spojení se serverem apod.).

Označovací pole "Jen moje" má stejný význam jako pole u tabulky "Moje uložené návrhy", viz výše.

 

Poznámka pro uživatele přihlášené prostřednictvím Identity občana: tito uživatelé nemají v tabulce uložených návrhů zobrazen sloupec "Jméno uživatele", protože v tabulce mohou vidět pouze své vlastní návrhy.