Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" obecně > Typy uživatelů aplikace >

Přihlašování k aplikaci

 

Zpět    O úroveň výš

  Print 

 

Do aplikace je možné se přihlásit následujícími způsoby:

prostřednictvím Identity občana,

prostřednictvím zákaznických účtů aplikace Dálkový přístup do katastru nemovitostí.

 

Identita občana

Pro přihlášení prostřednictvím Identity občana není potřeba registrace, stačí pouze vlastnit některý z autentizačních prostředků, pomocí kterého se lze přihlásit.

Více informací o přihlašování prostřednictvím Identity občana a seznamu autentizačních prostředků/způsobů, kterými je možné se přihlásit, lze získat na informačních stránkách.

 

V případě cizinců je při přihlášení prostřednictvím jejich národního kvalifikovaného systému elektronické identifikace a autentizace vyžadováno poskytnutí souhlasu s předáním údajů jméno, příjmení a buď datum narození, nebo adresa pobytu či doručovací adresa.

 

Dálkový přístup do KN

Pro přihlášení prostřednictvím zákaznického účtu aplikace Dálkový přístup do KN musí být provedena předem registrace uživatele. Všichni registrovaní uživatelé zákaznických účtů pro Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí (DP, viz www.cuzk.gov.cz), jsou automaticky registrovanými uživateli i aplikace "Návrh na vklad".

 

Veškeré informace jsou k dispozici na informační stránce aplikace Dálkový přístup.

 

 

 

Přihlášení uživatele do aplikace "Návrh na vklad" probíhá přes Přihlašovací portál ČÚZK, na který je uživatel přesměrován po kliknutí na odkaz "Přihlásit" v záhlaví aplikace. Na portálu si uživatel vybere, jestli chce pro přihlášení využít svou Identitu občana, nebo účet Dálkového přístupu do KN. Po úspěšném přihlášení je uživatel přesměrován zpět do aplikace "Návrh na vklad".