Popisy scénářů > Zjednodušené scénáře >

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě

 

Zpět   

  Print 

 

Tento scénář slouží k usnadnění podání návrhu na vklad pro majitele domů, kteří v domě zřizují nové jednotky, a dosud v tomto domě žádné jednotky nebyly. Scénář usnadní zejména zadávání čísel jednotek při jejich velkém počtu. Pokud má dům více vlastníků, jsou všechny jednotky přiřazeny všem vlastníkům, a to s takovým podílem, jakým vlastní jednotliví vlastníci dům. Všechny jednotky jsou vymezeny podle občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Scénář je zjednodušenou verzí úplného scénáře, jehož kroky jsou přizpůsobeny tomu, abyste mohli zadat pouze nejnutnější údaje potřebné k sestavení návrhu na vklad.

 

Scénář se skládá z následujících kroků:

1.Budova - zadání budovy, ve které jsou vymezovány nové jednotky.

2.Vlastník budovy - zobrazení stávajícího vlastníka (vlastníků) budovy a případná oprava jejich údajů.

3.Čísla jednotek - zadání čísel jednotek.

4.Doplňující údaje - zadání listin, jejichž obsah opravňuje k zápisu v nich uvedených skutečností do katastru nemovitostí, případně zadání dalších příloh a kontaktních informací pro zaslání informace o zaplombování nemovitostí.

5.Souhrn - závěrečná kontrola návrhu na vklad a dokončení návrhu stažením souboru ve formátu PDF.

 

Omezení, která platí pro tento scénář jsou následující:

dům musí být už evidován v katastru

v domě dosud nesmí být evidována žádná jednotka

nové jednotky jsou přiřazovány vlastníkům domu přesně s takovým podílem, jakým jednotliví vlastníci vlastní dům. Pokud chcete přiřadit vlastníkům jiný podíl, musíte použít úplný scénář. Jednotky můžete vytvořit v tomto scénáři, a pak se přepnete do úplného scénáře, kde upravíte podíly.

není možné zadávat zástupce účastníků

k zadaným nemovitostem nesmí mít další subjekt právo vyplývající z toho, že subjekt jedná na účet vlastníka nemovitosti (např. státní organizace jedná na účet ČR, která je vlastníkem).

 

Řazení účastníků ve výsledném návrhu na vklad:

vlastníci nemovitostí podle abecedy, manželé jsou u sebe, řadí se podle jména manžela