Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" obecně > Typy uživatelů aplikace >

Seznam uložených vzorů

 

Zpět    O úroveň výš

  Print 

 

Přihlášený uživatel má možnost vytvořit z připraveného návrhu na vklad takzvaný vzor. Vzory je možné vytvářet pouze z návrhů, které vznikly v rámci úplného scénáře. Do vzoru může uložit kombinaci kroků Nemovitosti, Účastníci, Další práva a údaje pro zasílání informací o povolení vkladu z kroku Doplňující údaje a další údaje z kroku "Doplňující údaje" jakými jsou obsah pole "Poznámka", stav označovacích polí v části "Zápis poznámky" a informace z části "Další informace". Na základě uloženého vzoru pak můžete založit nový návrh na vklad. Uložení vzoru provedete kliknutím na ikonu  v záhlaví aplikace, následně se objeví dialog:

 

 

Vyplňte název vzoru a označte sekce, které chcete ze stávajícího návrhu na vklad uložit jako vzor. 

 

Níže je uveden příklad tabulky vzorů:

 

 

Název - uživatelem zadaný název uloženého vzoru

Datum a čas uložení - datum a čas posledního uložení vzoru

ID - jednoznačný identifikátor návrhu na vklad, slouží k identifikaci návrhu v případě podpory uživatele ze servisního centra

Jméno uživatele - jméno uživatele, který vlastní vzor. Vlastnictví vzoru se projevuje tak, že vlastník vidí daný vzor v seznamu svých uložených vzorů.

Akce - kliknutím na ikonku  otevřete uložený vzor a můžete v něm upravovat údaje, kliknutím na ikonku  založíte na základě vybraného vzoru nový návrh na vklad, který bude mít vyplněny ty údaje, které máte ve vzoru připraveny.

 

Označovací pole "Jen moje", které je umístěné nad tabulkou, se objevuje jen pro uživatele přihlášené pomocí účtu DP a omezuje seznam na vzory, které jsou ve vlastnictví pouze přihlášeného uživatele. Pokud zatržení označovacího pole zrušíte, objeví se v seznamu i vzory, které jsou ve vlastnictví uživatelů patřících pod stejný zákaznický DP účet jako právě přihlášený uživatel. Můžete pak vidět například vzory, které patří kolegům v kanceláři.

 

Označovací políčka v levém sloupci slouží ve spojení s tlačítkem Vymazat označené ke smazání vybraných vzorů ze seznamu.

 

Tabulka je seřazena podle data a času od nejmladšího k nejstaršímu, lze ji seřadit i podle názvu vzoru nebo podle ID (ikonka ).

 

Obsah tabulky je možné omezit filtrem nad názvem vzoru (ikonka ). V tabulce pak budou pouze ty vzory, jejichž název vyhovuje předepsané podmínce ve filtru. Ovládání filtru

 

Poznámka: Při ukládání vzoru, který obsahuje další práva, se tato práva ukládají bez konkrétních subjektů (účastníků) a nemovitostí, které byly použity v originálním návrhu. Je tím umožněno připravit si vzor, který obsahuje pouze popisy právního vztahu, a teprve doplněním konkrétních nemovitostí a účastníků vytvořit kompletní návrh na vklad.

Poznámka pro uživatele přihlášené prostředictvím Identity občana: tito uživatelé nemají v tabulce uložených vzorů zobrazen sloupec "Jméno uživatele", protože v tabulce mohou vidět pouze své vlastní vzory.