Popisy scénářů >

Úvodní stránka

 

Zpět   

  Print 

 

Úvodní stránka aplikace je společná pro všechny scénáře.

 

Úvodní stránka je zároveň prvním krokem všech scénářů.

 

Na této stránce se musí uživatel rozhodnout, zda chce založit nový návrh na vklad (tlačítko Nový návrh), nebo zda bude pokračovat v práci na rozpracovaném návrhu na vklad, který si dříve uložil (tlačítko Otevřít uložený návrh).

Pokud jste se dostali na úvodní stránku v průběhu práce na návrhu, objeví se na stránce tlačítko Vrátit se k rozpracovanému návrhu, které Vám umožní vrátit se zpět k rozpracovanému návrhu. Text tlačítka se může měnit podle toho, zda máte rozpracován návrh na vklad, ohlášení nebo vzor (poslední dvě varianty platí pro přihlášené uživatele).

Pokud jste přihlášený uživatel, aplikace se při otevírání seznamu uložených záznamů (tlačítko Otevřít uložený návrh) řídí tím, na jakém návrhu právě pracujete. Pokud pracujete na návrhu na vklad, otevře seznam návrhů na vklad, pokud pracujete se vzorem, otevře seznam vzorů, a konečně pokud pracujete s ohlášením, dostanete se na seznam ohlášení.

 

 

Na úvodní stránku se dostanete kdykoliv při práci na návrhu na vklad kliknutím na  nebo na logo ČÚZK nahoře na stránce vlevo.