Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" obecně >

Prohlášení o přístupnosti

 

Zpět   

  Print 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se zapracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na aplikaci dostupnou z internetové adresy stránky https://nv.cuzk.gov.cz/.

 

Stav souladu

Resortní webové stránky a aplikace v souladu se zákonem o přístupnosti. Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodik WCAG Priority 1&2 (AA) a Pravidel přístupného webu připravených dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jeho novely č. 81/2006 Sb.

Pokud nejsou některé zásady splněny, jsou uvedeny níže.

 

Výjimky z přístupnosti

 

Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.

Výjimka: Celá aplikace vyžaduje podporu cookies.

Výjimka: Celá aplikace vyžaduje podporu JavaScriptu.

 

Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.

Výsledné PDF se otevírá v novém okně.