Cookies

 

Zpět   

  Print 

 

Pro správnou funkci aplikace je někdy nezbytné nebo vhodné umístit na Vaše zařízení data, která se mohou ukládat jako:

malé textové soubory, tzv. cookies,

položky v lokálním úložišti (Local storage),

položky v úložišti relace (Session storage).

 

Data se ukládají během Vaší práce s aplikací. Některá data se smažou ihned po ukončení práce s aplikací a zavření www prohlížeče (označení expirace je Relace/Session), některá zůstávají ve Vašem zařízení uložena po delší dobu. Aplikace si tak na určitou dobu zapamatuje Vaše preference a úkony, které jste provedli (např. nastavení zobrazování různých upozornění), takže tyto údaje pak nemusíte pokaždé znovu nastavovat.

 

Data, která používáme:

Název

Expirace

Kdo má přístup k informacím (naše nebo třetí strana)

Popis

NV_SessionId

Relace/Session

Pouze ČÚZK

Jedinečný identifikátor relace.

.NavrhNaVkladPravaDoKN

20 minut (sliding)

Pouze ČÚZK

Jedinečný identifikátor relace.

RequestGuid

Relace/Session

Pouze ČÚZK

Jedinečný identifikátor požadavku.

SuppressOption_ZjednodusenyScenarUvodUpozorneni

365 dnů

Pouze ČÚZK

Příznak, zda zobrazovat upozornění na zjednodušené scénáře.

SuppressOption_NepodporovanyProhlizec

5 dnů

Pouze ČÚZK

Příznak, zda zobrazovat upozornění na nepodporovaný prohlížeč.

SuppressOption_PravnickeOsobyRazeni

365 dnů

Pouze ČÚZK

Příznak, zda zobrazovat upozornění, že ve výsledném návrhu (PDF) budou účastníci automaticky rozděleni do dvou částí - na fyzické a právnické osoby.

SuppressOption_BannerInfoPrihlaseni

365 dnů

Pouze ČÚZK

Příznak, zda zobrazovat info panel pro přihlášení na seznamu účastníků.

Nastaveni_KontrolovatPSC

365 dnů

Pouze ČÚZK

Příznak, zda kontrolovat v adresách i PSČ.

RG*

Relace/Session

Pouze ČÚZK

Technologická infrastruktura (Load balancing).

f5_cspm

Relace/Session

Pouze ČÚZK

Technologická infrastruktura (F5).

TS*

Relace/Session

Pouze ČÚZK

Technologická infrastruktura (F5).

(Pozn.: znak * je zástupný symbol pro další znaky)

 

Více informací o způsobu uložení dat najdete např. na stránce Web Storage ve Wikipedii.