K čemu použít ikonky ve sloupečku "Akce"

 

Zpět   

  Print 

 

 - uloží provedené změny na řádku

 

 - vymaže řádek z tabulky, vlastnímu vymazání předchází dotaz, zda opravdu chcete řádek vymazat

 

 - umožní editaci údajů v řádku

 

 - zruší změny provedené na řádku a vrátí se k předchozím hodnotám

 

 - otevře stránku pro hromadné přiřazení zástupce více navrhovatelům

 

 - otevře stránku se seznamem pozemků tvořících společné části věci

 

Pokud neuložíte údaje v tabulce pomocí ikony , nemusíte se bát, že o údaje přijdete při přechodu na jiný krok (jinou stránku). Údaje se při opouštění stránky ukládají. Výjimkou je situace, kdy údaje z nějakého důvodu uložit možné není (údaje nejsou úplné nebo obsahují chyby) a aplikace se Vás zeptá, zda si opravdu přejete ze stránky odejít bez uložení údajů. Pokud nechcete o údaje přijít, doplňte na stránce chybějící údaje nebo opravte chybné údaje a zkuste stránku opustit znovu.